Grundejerforeningen Klithøj

Så er badesæsonen 2017 ved at gå på hæld. Der har tidligere været ytret ønsker om at nedtagning af badebroen rykkes til et senere tidspunkt, end den første lørdag i september måned.
Det har bestyrelsen drøftet og er villige til - forsøgsvis - at rykke tidspunktet. Forudsætningen har dog været, at det er de dygtige "brobisser", som har det afgørende ord med tidspunkt for nedtagningen.
 
Derfor har vi lavet en "meningsmåling" blandt "brobisserne", om datoen skulle være lørdag den 2/9 eller lørdag den 23/9. Ganske få tilkendegav at de ville/kunne den 2/9, men lidt over 20 personer gerne vill være med den 23/9.
 
SÅ - det er besluttet at vi i år rykker nedtagning af badebroen til lørdag den 23. september 2017. Vi må så håbe at vejrguderne giver os en lun eftersommer.