Grundejerforeningen Klithøj

Vi afholder generalforsamling i Grundejerforeningen Klithøj i

Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Alle 4 i Ebeltoft

lørdag den 5/5 -2018 kl. 10.00

KLIK HER for at hente indkaldelsen til generalforsamling som PDF-fil

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse Teams.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (KLIK HER for at se regnskabet) 
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne. Der er fra Pauli Rafn stillet følgende forslag : ”Jeg vil også foreslå at bestyrelsen anskaffer skiltning til/af stierne.  F.eks. Sti til Fårefolden, Sti til Udsigtshøjen o.s.v.”
  6. Godkendelse af budget (KLIK HER for at se budgettet) samt fastsættelse af grundejerforeningsindskud og -kontingent samt vejlaugskontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Ole Jensen, Finn Engelbrekt (modtager begge genvalg) samt Jette Larson (modtager ikke genvalg)
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Michael Lemming og Sten Jakobsen (modtager begge genvalg)
  9. Valg af en revisor og en revisor-suppleant. På valg er Fritz Wulf og Claus Høgild (modtager begge genvalg). 
  10. Eventuelt

Ejendomsskat
Vi betaler alle en mindre formue i ejendomskat til Syddjurs kommune og derfor har vi inviteret Pauli Rafn, til at fortælle om Syddjurs kommune ejendomskatte politik eller mangel på samme.
Dette indlæg vil komme efter selve generalforsamlingen er overstået.

Strandrensning
Umiddelbart efter at generalforsamlingen er gennemført besluttes det, om der gennemføres fælles strandrensning om eftermiddagen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen