Grundejerforeningen Klithøj

Vi har revideret og tegnet de nødvendige forsikringer på grundejerforeningens vegne – herunder en ansvarsforsikring, som dækker foreningens medlemmer, deres gæster/lejere eller andre, hvis disse kommer til skade på foreningens veje, stier, strand, badebro eller øvrige fællesarealer.

Ikke-medlemmer er IKKE dækket af disse forsikringer. 

Vi har følgende forsikringer :

 • Arbejdsskadeforsikring
  Ansvarsforsikring
  Driftstab
  Bestyrelsesansvar
  Erhvervsløsøre (broen)
  Netbank
 •