Grundejerforeningen Klithøj

Efter at Syddjurs Kommune har godkendt lukning af Vildandvej 2 steder er der indkøbt det nødvendige skiltemateriel. Vores entreprenør har gravet en kanal, som skal afvande det nederste af grundene på Vildandvej. Endvidere har vi brugt 3 af de gamle brofag til at sikre at gående kan komme tørskoet over kanalen der er gravet.

KLIK HER for at se nogle billeder fra lukningen af Vildandvej