Grundejerforeningen Klithøj

 Ønskes dette og øvrige dokumenter hentet som een samlet PDF-fil (klik her)

Vedtægter (Klik her)

Generalforsamling afholdes primo maj måned. 

Kontingenter for kalender året 2020- Forfaldsdato 1. juli (dækker perioden 1/7 - 30/6) :

Grundejerforening Kr. 400,-
Vejlaug Kr. 300,-
Nye medlemmer Kr. 1.850,-

Kontingentet dækker foreningens ejendomsret over købte fællesarealer- strand- (badebro)-sø/mose og veje.

Medejercertifikat udstedes til nye medlemmer.

Regnskab/ Budget (Klik her)

Generalforsamlingsreferater: (Klik her)

Bemærk, at medlemmer af Grundejerforeningen Klithøj iht. til vedtægterne har bindende medlemskab.

Ved salg skal alle medlemmer få nedenstående tekst indført i skødet:

”Køber er bekendt med, at der er pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Klithøj".
Såfremt sælger ikke gør køber opmærksom på det bindende medlemskab, er sælger forpligtet til at betale kontingenterne i de følgende 5 år.