Grundejerforeningen Klithøj

Med baggrund i indbruddene i vores område i slutningen af oktober samt en melding fra en grundejer om væltede affaldsbeholdere, valgte bestyrelsen at rette henvendelse til RENODJURS den 30/10-2018.
 
Det mundede ud i, at en kontrollant fra RENODJURS har været på uanmeldt kontrol i KLITHØJ's område.

Det blev konstateret, at en hel del affaldsbeholdere lå ned langs jorden.
Kendetegnede var det, at de væltede beholdere (på nær et par stykker) var opstillet på et ujævnt, ofte skrånende underlag bestående af græs / skovbund.
RENODJURS's erfaring er, at hvis den tomme beholder står ´vindomsust´, skal der ikke megen vind til at få beholderen til at bevæge sig – og derved vælter beholderen let.
De steder, hvor beholderne er placeret ´afskærmet´ for vinden bag et træ eller i et konstrueret indelukke, stod beholderne i oprejst stilling - på nær et par beholdere.
 
RENODJURS konkluderer ikke dermed, at alle væltede beholdere skyldes vinden eller underlaget.
Blot er det svært  at konkludere, at det er skraldemanden, der bevidst har lagt den enkelte beholder ned.
 
RENODJURS opfordrer de grundejere, hvor beholderen blot er opstillet på det naturlige underlag til at lægge et par fliser og etablere et indelukke, som beholderen kan stå beskyttet i.
 
Samtidig vil RENODJURS opfordre jer til at holde øje med skraldemanden, når han er i området. Hvis I ved selvsyn konstaterer, at beholderen bevidst lægges ned, er det noget, som vi vil tage meget alvorligt.
 
Under alle omstændigheder vil kontrollanten nu kontakte renovatøren i området, og meddele, at affaldsbeholdere skal stilles tilbage på standpladsen i oprejst stilling.