Grundejerforeningen Klithøj

Vi afholder generalforsamling i Grundejerforeningen Klithøj i

Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Alle 4 i Ebeltoft

lørdag den 4/5 -2019 kl. 10.00

KLIK HER for at hente indkaldelsen til generalforsamling som PDF-fil

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra diverse Teams.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (KLIK HER for at se regnskabet) 
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne. 
  6. Godkendelse af budget (KLIK HER for at se budgettet) samt fastsættelse af grundejerforeningsindskud og -kontingent samt vejlaugskontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Christian Brix Jacobsen (modtager genvalg) samt Søren Ejlersen (modtager ikke genvalg)
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Michael Lemming og Sten Jakobsen (modtager begge genvalg)
  9. Valg af en revisor og en revisor-suppleant. På valg er Fritz Wulf og Claus Høgild (modtager begge genvalg). 
  10. Eventuelt

Strandrensning
Umiddelbart efter at generalforsamlingen er gennemført besluttes det, om der gennemføres fælles strandrensning om eftermiddagen.

Mød op til en hyggelig generalforsamling. Der vil blive serveret kaffe / te og rundstykker.

Med venlig hilsen og på gensyn den 4. maj 2019
Bestyrelsen