Grundejerforeningen Klithøj

Grundejere i Klithøj.

Normalt vil vi afholde generalforsamling første lørdag i maj måned hvilket i år vil sige lørdag den 2 maj,
men grundet corona epidemien i Danmark bliver generalforsamlingen udsat til situationen er mere afklaret.

Vi vil senere informere om en ny dato.

Kontingenterne fortsætter uændret i 2020

Den planlagte jubilæumsfest den 18. juli er udsat

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.