Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand

www.klithoej-handrup.dk                                                                                 

Lørdag den 04.07.2020...

Generalforsamlingen lørdag den 2 maj blev udsat grundet Corona situationen og det samme med jubilæumsfesten som var planlagt til lørdag den 18 juli.

Nu er situationen så meget  under kontrol og vi har besluttet at gennemføre generalforsamlingen lørdag den 29 august 2020 i Aktivitetshuset Nørrealle 4 i Ebeltoft med start kl. 10.00.

Vi kan ikke med så kort varsel gennemføre en jubilæumsfest med bestilling af telt, borde, stole og mad, så den bliver vi nødt til at aflyse.

Agenda

 • Valg af dirigent
 • Beretning fra bestyrelsen
 • Regnskaber til godkendelse. (KLIK HER for at se regnskaber)
 • Forslag fra bestyrelsen.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Godkendelse af budget til grundejerforening og vejlav. 
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Ole – Finn og Karen Lise er på valg.
  • Ole og Finn ønsker ikke genvalg.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af revisor og revisor suppleant.
 • Eventuelt

Vi havde planlagt, at der kun må deltage en person pr. betalt kontingent da forbuddet lyder på max. 50 personer, men hvis vi sidder ned er grænsen op til 500 personer, så derfor er I velkommen til at tage ægtefællen, samboen eller kæresten med.

Vi serverer som sædvanlig kaffe og rundstykker.

Kan der afholdes generalforsamlinger og lignende?
Generalforsamlinger og lignende i virksomheder, fagforeninger mv. er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 50 personer er til stede samtidig. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede ved arrangementet. 

Det er ikke et krav for at blive betragtet som et arrangement, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, at alle deltagerne sidder ned hele tiden. Et arrangement vil f.eks. godt kunne indledes med, at deltagerne mødes til kaffe stående og herefter sidder ned.

 

Hilsen

Bestyrelsen