Grundejerforeningen Klithøj

Årets generalforsamling afholdes d. 27. maj kl. 9:30-11:30 på Ebeltoft Park Hotel, Vibæk Strandvej 4. For yderligere information, se indkaldelsen og regnskabet.

Om os

Grundejerforeningen Klithøj
mail@klithoej-handrup.dk
Lundshøjvej
8400 Ebeltoft

Kontakt os

Christian Brix Jacobsen

Formand

Tranevej 7
8400 Ebeltoft

Email: christianbrixjacobsen@gmail.com

Hanne Brøchner

Kasserer (registrering af nye medlemmer af grundejerforeningen)

Skadevej 38
8400 Ebeltoft

Email: hanne@brochners.dk

Karen-Lise Høgild

Sekretær

Tranevej 34
8400 Ebeltoft

Email: lisehogild@gmail.com

Michael Haas

Bestyrelsesmedlem

Skadevej 36
8400 Ebeltoft

Email: michael@haas.dk

Anders Fris Bjørling

Bestyrelsesmedlem

Tranevej 5
8400 Ebeltoft

Email: afb@evidan.dk

Information til ejendomsmæglere og nye medlemmer

Velkomstbrev

Facebook-gruppe for grundejerforeningens medlemmer

Vedtægter

Generalforsamling afholdes primo maj måned. 

Kontingenter for kalenderåret 2021- Forfaldsdato 1. januar (dækker kalenderåret 1/1 – 31/12) :

GrundejerforeningKr. 400,-
VejlaugKr. 300,-
Nye medlemmerKr. 1.850,-

Kontingentet dækker foreningens ejendomsret over købte fællesarealer- strand- (badebro)-sø/mose og veje.

Medejercertifikat udstedes til nye medlemmer.

Generalforsamlingsreferater og regnskaber

Bemærk, at medlemmer af Grundejerforeningen Klithøj iht. til vedtægterne har bindende medlemskab.

Ved salg skal alle medlemmer få nedenstående tekst indført i skødet:

”Køber er bekendt med, at der er pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Klithøj”.
Såfremt sælger ikke gør køber opmærksom på det bindende medlemskab, er sælger forpligtet til at betale kontingenterne i de følgende 5 år. 

Oprettelse af betalingsservice for Klithøj Grundejerforening og Vejbidrag

Vi opfordrer til, at ovennævnte betalinger tilmeldes betalingsservice. Såfremt dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at pålægge et gebyr på 50 kr. pr. opkrævning.  Årsagen er større udgifter ved Nets på disse betalinger.
 
Betalingsservice vil desuden mindske arbejdsbyrden for kassereren. 

Oversigtskort og hjertestarter

KLIK HER og du kan se et oversigtskort, som viser søområdet, moseområdet, vores strandarealer, samt placeringen af den hjertestarter som findes i ejerforeningen.

Hjertestarter

Placeringen af hjertestarteren er i carporten Skadevej 5, som er ca. midt i grundejerforeningen. KLIK HER for at se kort.

Vi vil anbefale, at man går forbi og lokaliserer hjertestarteren, så man er bekendt med placering i tilfælde af hjertestop.

Koden til hjertestarteren er sendt til samtlige medlemmer. Såfremt man ikke kan huske koden, kan man ringe 112 (alarmcentralen) som kan fjernåbne skabet, eller opgiver en kode til at åbne skabet med.

Se nedenstående billede af skabet samt placeringen på Skadevej 5: