Grundejerforeningen Klithøj

Som fremlagt på Generalforsamlingen 2021 har bestyrelsen arbejdet med et initiativ, som skal gøre det nemmere for os alle at få fældet og beskåret store træer, der står i vejen for sol og udsigt.

Der kom i forbindelse med Generalforsamlingen 2021 en række gode forslag og ideer ind, til hvordan vi rent praktisk kunne sætte den slags initiativer i gang.

Vi har i bestyrelsen valgt at gøre det på den måde, at vi har lavet en aftale med Troels Pedersen som er lokal Skoventreprenør. Han kommer ud i området den 4. juni 2022, hvor han kan mødes med de grundejere som ønsker at få fjernet eller beskåret træer. Han vil være i stand til at give en pris, når opgaven er defineret og efterfølgende kommer han tilbage og udfører opgaven. Han samler derved tilbudsgivningen og opgaveudførelsen, hvilket gør at vi har fået en særdeles attraktiv aftale som alle grundejere har mulighed for at gøre brug af.

Troels vil være i Grundejerforeningen lørdag d. 4. juni 2022 fra kl. 10.00. Hvis I ønsker at få ham forbi og give et tilbud på en opgave bedes i skrive til bestyrelsen på: michael@haas.dk

Så vender vi tilbage med et tidsrum, hvor han har mulighed for at komme forbi.
Selve træfældningen vil foregår i sensommeren.

Om os

Grundejerforeningen Klithøj
mail@klithoej-handrup.dk
Lundshøjvej
8400 Ebeltoft

Kontakt os

Christian Brix Jacobsen

Formand

Tranevej 7
8400 Ebeltoft

Email: christianbrixjacobsen@gmail.com

Hanne Brøchner

Kasserer (registrering af nye medlemmer af grundejerforeningen)

Skadevej 38
8400 Ebeltoft

Email: hanne@brochners.dk

Karen-Lise Høgild

Sekretær

Tranevej 34
8400 Ebeltoft

Email: lisehogild@gmail.com

Michael Haas

Bestyrelsesmedlem

Skadevej 36
8400 Ebeltoft

Email: michael@haas.dk

Anders Fris Bjørling

Bestyrelsesmedlem

Tranevej 5
8400 Ebeltoft

Email: afb@evidan.dk

Information til ejendomsmæglere og nye medlemmer

Facebook-gruppe for grundejerforeningens medlemmer

Vedtægter

Generalforsamling afholdes primo maj måned. 

Kontingenter for kalenderåret 2021- Forfaldsdato 1. januar (dækker kalenderåret 1/1 – 31/12) :

GrundejerforeningKr. 400,-
VejlaugKr. 300,-
Nye medlemmerKr. 1.850,-

Kontingentet dækker foreningens ejendomsret over købte fællesarealer- strand- (badebro)-sø/mose og veje.

Medejercertifikat udstedes til nye medlemmer.

Generalforsamlingsreferater og regnskaber

Bemærk, at medlemmer af Grundejerforeningen Klithøj iht. til vedtægterne har bindende medlemskab.

Ved salg skal alle medlemmer få nedenstående tekst indført i skødet:

”Køber er bekendt med, at der er pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Klithøj”.
Såfremt sælger ikke gør køber opmærksom på det bindende medlemskab, er sælger forpligtet til at betale kontingenterne i de følgende 5 år. 

Oprettelse af betalingsservice for Klithøj Grundejerforening og Vejbidrag

Vi opfordrer til, at ovennævnte betalinger tilmeldes betalingsservice. Såfremt dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at pålægge et gebyr på 50 kr. pr. opkrævning.  Årsagen er større udgifter ved Nets på disse betalinger.
 
Betalingsservice vil desuden mindske arbejdsbyrden for kassereren. 

Oversigtskort og hjertestarter

KLIK HER og du kan se et oversigtskort, som viser søområdet, moseområdet, vores strandarealer, samt placeringen af den hjertestarter som findes i ejerforeningen.

Hjertestarter

Placeringen af hjertestarteren er i carporten Skadevej 5, som er ca. midt i grundejerforeningen. KLIK HER for at se kort.

Vi vil anbefale, at man går forbi og lokaliserer hjertestarteren, så man er bekendt med placering i tilfælde af hjertestop.

Koden til hjertestarteren er sendt til samtlige medlemmer. Såfremt man ikke kan huske koden, kan man ringe 112 (alarmcentralen) som kan fjernåbne skabet, eller opgiver en kode til at åbne skabet med.

Se nedenstående billede af skabet samt placeringen på Skadevej 5: