Forordninger

Vejskader i Grundejerforeningen Klithøj.

Som det er alle bekendt tilhører vejene os selv, og derfor er vi alle ansvarlige for skader, der forvoldes i forbindelse med transport til og fra eller arbejde ved vore parceller. Dette gælder for beskadigelser foranlediget af en selv eller en person/ virksomhed, der udfører transport / arbejde for en.

KLIK HER for at læse yderligere.

Love omkring vejene og snerydning

Snerydning

På offentlige veje sørger vejbestyrelsen, dvs. enten kommunen, amtet eller staten, for at rydde kørebaner og cykelstier, gangbroer og -tunneler samt offentlige parkeringspladser og torve. På de mindre, offentlige veje bestemmer den enkelte kommune efter forhandling med politiet, hvor meget og hvor ofte veje og stier skal ryddes.

Læs mere om love omkring vejene og snerydning.

Retningslinjer for Naturpleje, Bevoksning og Orden

Dokumentet blev fremlagt og godkendt på generalfiorsamlingen 9. maj 2009

Se dokumentet i PDF-format her.  (opdateret 29. maj 2022)