Information til ejendomsmæglere og nye medlemmer

Vedtægter

Generalforsamling afholdes primo maj måned. 

Kontingenter for kalenderåret 2021- Forfaldsdato 1. januar (dækker kalenderåret 1/1 – 31/12) :

GrundejerforeningKr. 400,-
VejlaugKr. 300,-
Nye medlemmerKr. 1.850,-

Kontingentet dækker foreningens ejendomsret over købte fællesarealer- strand- (badebro)-sø/mose og veje.

Medejercertifikat udstedes til nye medlemmer.

Regnskab/ Budget

Generalforsamlingsreferater

Bemærk, at medlemmer af Grundejerforeningen Klithøj iht. til vedtægterne har bindende medlemskab.

Ved salg skal alle medlemmer få nedenstående tekst indført i skødet:

”Køber er bekendt med, at der er pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Klithøj”.
Såfremt sælger ikke gør køber opmærksom på det bindende medlemskab, er sælger forpligtet til at betale kontingenterne i de følgende 5 år.