Oprettelse af betalingsservice for Klithøj Grundejerforening og Vejbidrag

Vi opfordrer til, at ovennævnte betalinger tilmeldes betalingsservice. Såfremt dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at pålægge et gebyr på 50 kr. pr. opkrævning.  Årsagen er større udgifter ved Nets på disse betalinger.
 
Betalingsservice vil desuden mindske arbejdsbyrden for kassereren.